Posted by: lrrp | September 28, 2011

විශ්වය දුටු බුදුරජානන් වහ්න්සේ

විශ්වය දුටු බුදුරජානන් වහ්න්සේගේ බුදු වදන්  බිදක් ගැන සටහනක්

මා පහතින් උපුටා දක්වා ඇත්තෙ ගෞරවනීය කිරිබත්ගොඩ ඥණානන්ද ස්වාමින් වහන්සේගෙ සුගතියට යන සැලැස්මක් පොතෙන් කොටසක්..එයින් පසු එම පොතේ එන භාගයවතුන් වහන්සේගේ විශ්වය  ගැන සදහන් කරුනු ආස්‍රිතව මගේ සිතට පැන නැගුනු අදහස් කිහිපයක් සටහන් කර ඇත.

“””””ඉතින් සේඛ බල තියන කෙනාට අහන්නට ලැබෙනවා බ්‍රහ්ම ලෝකය ගැන.බ්‍රහම ලෝකයේ සැප බහුලයි.වර්නවන්තයි.ආයුශ දීර්ඝයි, බ්‍රහ්මයාට පුලුවන් සහස්සී ලෝක ධාතුවට ම සිත පතුරුවාගෙන ඉන්න.ඒ කියන්නෙ හිරු දහසක්, සදු දහසක් පවතින ප්‍රදේශයක් දක්වාම තමන්ගේ වසගයෙ පවත්වන්න පුලුවන්.එතකොට එ මහ බ්‍රහමයාට , සහස්සී ලෝක ධාතුව පුරාවට වාසය කරනවා නම් යම් සත්වයින්, ඒ සැම සත්වයෑකුටම යම්කිසි බලපෑමක් කරන්න පුලුවන් හැකියාවක් තියෙනවා.බුදු රජානන වහන්සේ පෙනවාදෙනවා , ඒක හරියට නෙල්ලි ගෙඩියක් මනුෂ්යෙකුගෙ අතෙ තියනවා වගේයි කියලා.කෙනෙක්ගේ අතෙ නෙලිලි ගෙඩියක් තියෙනවා නම්

ඒක එයාට ඕන අතකට කරකවා කැමති විදියට බලන්න පුලුවන්. “මහණෙනි, බ්‍රහ්මරාජයාටත් ඒ වගේ දහසක් ලෝක දාතුවටම කැමති පරිදි බලන්න පුලුවන්.

එතකොට දහසක් ලෝක දාතු බලනවා වගේම, ඒ දහසක් ලෝක දාතුවල ඉන්න ඕනම සත්වයෙකුට බැල්ම හෙළන්න පුලුවන් කියලා බුදුරජානන් වහන්සේ කියා දෙනවා”””””””””””””””””””””””””””””””’

(අතිපූජය කිරිබත්ගොඩ ඥානානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේගෙ සුගතියට යන සැලැස්මක් පොතෙන්..මෙය සංඛාරුප්පත්ති සූත්‍රය අසුරෙන් දේශිත බනක ලිඛිත ප්‍රකාශනයකි.

විශ්වය  ගැන සදහන් කරුනු ආස්‍රිතව මගේ සිතට පැන නැගුනු අදහස්

භාගයවතුන් වහන්සේගේ විශවය ගැන දැනුම හරිම පුදුමාකාර්යි..

සියලු ලෝකයන් දන්න නිසාමයි උන්වහන්සේ ලෝක විදු කියලා කියන්නෙ.

මේ සූත්‍රයේ සහස්සීලෝක දාතුවත් ඒ ලෝක දාතුවට බැල්ම හෙලෙන් බ්‍රහම්යෙකු ගැනත් තවත් ඔබ්බෙන් පිහිටා ඇති  සිතා ගත නොහැකි තරම්  ලෝක දාතු  ගනත් එවාටද අදිපතිව ඉන්නා බ්‍රහමයින් ගැනත් කියවෙනවා..ඉතින් මෙ තරම් අතිශය සංඛීර්ණ විශ්වයක් ගැනත් එවාට අදිපතිව ඉන්න බ්‍රහමරාජයින් ගැනත් විසතර දේශනා කල අපගේ ශාසෲන් වහ්න්සේ ඒකාන්තයෙන්ම ලෝක විදූ වන සේක. සේක..

එතින් මේ කරුනු වෙනත් කිසිම ආගමික ග්‍රන්තයක් සටහන් වෙන්නෙ නැහැ. අනන්ත වූ විශ්වය ගැන සටහනක් වත් නැ..සෞරග්‍රහ මණ්ඩල 1000 ප්‍රදේශයක් තම්යි සහස්සි ලෝක දාතුව කියන්නෙ..සමහර දර්ශන වල පෘතුවිය ගෝලාකරද නැද්ද යන්න විවාද කරන විට අපගේ ශාසෘන් වහන්සේ හිරු සදු පවා වේගයෙන් ගමන් කරනා බව වෙනත් සූත්‍ර දෙශනාව ක  විස්තර කර දෙනව.( ධනුග්ගහ සූත්‍රය)….

විශ්වය අන්නත් බවත් තවත් දේශනාවක් කියවෙනවා(අංගුත්තර නිකාය )

මෙම සහස්සි ලෝක දාතු 1000 ක එකතුව ද්විසහස්සි ලෝක දාතුවක් ලෙසද , ඒ අකාරයෙන් ත්‍රි සහස්සි(1000 * ද්විසහස්සි ලෝක දාතුව ), චතුර් සහස්සි, පන්ච සහස්සි…..දසසහස්සි ලෝක දාතුත් ඒවාට අදිපති වූ බ්‍රහමයින් ගැනත් මේ සංඛාරුප්පත්ති සූත්‍රයෙ  කියවෙන්වා.

තවත් සූත්‍රයක් සදහන් වෙනව අපගේ භාගයවත් බුදුරජානන් වහන්සේ මේ ත්‍රි සහස්සි ලෝක දාතුවෙන් එහා ඇති ලෝක වල ඉන්න මනස දියුන් ජීවින් සමග සන්වාදයේ යෙදෙන් බව…( අංගුත්තර නිකාය)

පල්මුවෙන් ආලෝක තරංග යවා දෙවනුව ද්වනි තරංග දෙවනිව යවා ඔහුන් හා සන්වාදයෙ යෙදෙන බව සදහන්.

තවමත් භාගයවතුන වහන්සේගේ විශ්වීය දැනුම ගැන් නොඇසු යමෙක් වෙත් නම් දැන්වත් කරුනු සොයාබල පැහැදීම මයි සුදුසු.

ඉතින්  ඉහත  සුගතියට යන සැලැස්මක් පොතෙ එන සහස්සීලෝක දාතු(සෞග්‍රහ මන්ඩල 1000) සහ එයට අදිපති කම් තියන බ්‍රහම් රාජයත් ..එතන් සිට ද්ව් සහස්සි, ත්‍රි සහස්සි…දස සහස්සි කියන මාහා අනන්තවු විශවයෙ සිතා ගත් නොහැකි ප්‍රදේශය ගැන අහන්න ලැබෙන කොට මා හට ඉතාමත් සන්තෝශය පත්වයි සටහන තැබුවෙ.

ඉතින් අපට පෙනෙනව මේ අනන්ත් විශ්වයෙ කොතරම සෞග්‍රහ මන්ඩල තියන්වාද කියා.. ඉතින් මේ සෞග්‍රහ මන්ඩල වල අපට සිතා ගත නොහැකි අප්‍රමාන ජිවින් ප්‍රමානය්ක් ඉන්නවා..ඒ අතර සමහරුන් මේ කිසුදු සත්යක් නොදන කයින් වචනයෙන් මනසෙන් වැරදි කරමින් පින් කරමින් දිගින් දිගටම සසරෙ සැරිසරනව!!!මේ සත්ය හෙලිදරව් කරන්නෙ බුදු රජානන් වහ්න්සේලා ..දැන් මේ සත්ය හෙලිකරලා තියන්නෙ.මේ අනන්ත විශ්වයෙන් , සන්සාරෙන් ගැලවෙන් ක්‍රමය කියල තියෙන්නෙ ඉතින් දර්මය ප්‍රගුන කරල මේ සසරෙන් මිදීම අපසතු වගකීමක්…අනිත් අයට මේ සත්ය පෙන්වා දීමත් අපගේ යුතු කමක්…

තවත් කරුනක් මට පෙනුනා ..එ තම්යි මේ සහස්සි ලෝක දාතුවෙ සිට දසසහස්සි ලෝක දාතුවල ඉන්න බ්‍රහම රාජයින් හිතනවා ඔහුන් තමයි මේ ලෝක නිරමානය කලෙ කියල..එහෙම සදහන් වෙන  සූත්‍ර දේශනවක් තියන්ව..එහෙම හිත්න් ඉන්න බ්‍රහම රාජයෙකුට සත්ය පෙන්වා දුන් විස්තර ත්‍රිපිටකයෙ සදහන්..මවුම වාදයෙ ආරම්භය ගැන බ්‍රහම් ජාල සූත්‍රයෙ සදහන් වෙන්වා.

එ කොහොම උනත් මේ සියලු ලෝකත් මේ බ්‍රහමරාජයොත් මේ සෞග්‍රහමන්ඩලවල් ඉන්න අනිකුත් ජිවිනුත් අනිත්ය , දුක්ඛ අනාතම් කියන ධර්මතාවලට මුහුන් දෙනව.. එ කියන්නෙ හෙතුන් ගෙන් හටගත්  සියල්ල හෙතූ නැති වූ විට නැති වෙලා යනවා..මේ නිසා දුක හට ගන්නව..හටගත් කිසිවක් අපට ඕන ඕන විදියට පවත්වා ගන්න බැහැ…මේ සියලු ලෝක දාතු වල ඉන්න සියලු සත්වයො ජරාවට යනවා, ලෙඩ වෙන්වා, මරන්යට පත් වෙන්වා..මේක ඉවරයක් නැහැ..මේ බ්‍රහම් රජායින්ටත් මේ ටිකට මුහුන දෙන්න වෙන්වාමයි…

නමෝ බුද්ධාය!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: